Aktualność: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Szanowni Państwo,

przypominamy o obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych

Do końca grudnia 2015 roku każdy doradca powinien uzyskać minimum 8 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji. Ostateczny termin dokonania wpisu w systemie ewidencjonowania w mDoradcy punktów uzyskanych w 2015 roku, mija 31 marca 2016 roku. Do końca 2016 roku doradca podatkowy zobowiązany jest uzyskać 32 punkty (łącznie za lata 2015 i 2016) z tytułu podnoszenia kwalifikacji. Więcej informacji znajdą Państwo w serwisie internetowym KIDP.

Doradcy podatkowi wykonujący czynności doradztwa podatkowego przez część roku zobowiązani są do uzyskania proporcjonalnej ilości punktów w zaokrągleniu do pełnych punktów w górę. Punkty otrzymuje się z tytułu udziału w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji: m.in. wysłuchanie wykładu, udział w warsztatach tematycznych i konferencjach, publikacja artykułów, książek, ukończenie kolejnych fakultetów studiów. Zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych doradców podatkowych znajdują się w uchwale nr 750/2010 z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany załącznika do uchwały nr 28/2006 Drugiego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 22 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki doradców podatkowych (ze zm.).

Ewidencjonowania punktów uzyskanych z tytułu udziału w formach kształcenia organizowanych przez organy i jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych dokonują Zarządy Regionalnych Oddziałów KIDP.

Zaewidencjonowania punktów z tytułu udziału w formach kształcenia organizowanych przez podmioty „zewnętrzne” w stosunku do Krajowej Izby Doradców Podatkowych w systemie mDoradca dokonuje zainteresowany doradca podatkowy. Aby poświadczyć udział w formach podnoszenia kwalifikacji organizowanych przez podmioty inne niż KIDP wystarczy każdy dokument, z którego będzie wynikał rodzaj formy podnoszenia kwalifikacji, temat, data, ilość godzin, w których doradca uczestniczył i określenie podmiotu organizującego. Przesłanie dokumentów potwierdzających uczestniczenie w formach kształcenia poza KIDP dokonuje się poprzez system mDoradca, załączając określone pliki (skany zaświadczeń).

Punkty można uzyskać także z tytułu bezpłatnych szkoleń e-learningowych dostępnych po zalogowaniu się w panelu mDoradca.


DATA PUBLIKACJI: 2016-01-04 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (91 485 13 16 - 18)
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x