Aktualność: Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że do końca grudnia 2017 r. doradcy podatkowi byli zobowiązani uzyskać min. 8 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji. 31 grudnia 2017 roku minął pierwszy rok kolejnego dwuletniego (2017-2018) okresu rozliczeniowego.

Punkty otrzymuje się z tytułu udziału w różnorodnych formach podnoszenia kwalifikacji: m.in. wysłuchanie wykładu, udział w warsztatach tematycznych i konferencjach, publikację artykułów, książek, ukończenie kolejnych fakultetów studiów.

Zaewidencjonowania punktów z tytułu udziału w formach kształcenia organizowanych przez podmioty „zewnętrzne” w stosunku do Krajowej Izby Doradców Podatkowych w systemie mDoradca dokonuje zainteresowany doradca podatkowy. Należy dołączyć skan dokumentu, który potwierdza imiennie udział DP, rodzaj formy podnoszenia kwalifikacji, temat, datę, ilość godzin i określa podmiot organizujący. Doradca podatkowy uczestniczący w formach kształcenia organizowanych przez inne podmioty niż organy lub jednostki organizacyjne Krajowej Izby Doradców Podatkowych, zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż do 31 marca roku następnego, dokonać właściwe wpisy w centralnej ewidencji.

Informujemy, że punkty można uzyskać także z tytułu bezpłatnych szkoleń e-learningowych KIDP dostępnych po zalogowaniu się w panelu mDoradca.

Aby punkty za e-learning zostały naliczone należy wykonać następujące czynności:

1.    Zalogować się do panelu mDoradca.

2.    Wejść w zakładkę szkolenia/e-learning i wybrać odpowiednie szkolenie (video).

3.    Obejrzeć szkolenie w mDoradcy lub pobrać plik na komputer.

4.    Po obejrzeniu lub pobraniu szkolenia kliknąć przycisk (znajduje się nad „szkoleniem”) Ukończ szkolenie i nalicz punkty.

5.    Wypełnić ankietę i kliknąć przycisk Zapisz, wtedy nastąpi automatyczne naliczenie punktów.

 


DATA PUBLIKACJI: 2018-01-02 + pozostałe aktualności
podatki vat A A A podatki vat Wydrukuj Stronę
»Na górę »Strona główna »Drukuj
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych
70-475 Szczecin,
Al. Wojska Polskiego 42/9
Strona Krajpwej Izby Doradców Podatkowych
tel. 91 485 13 16 - 18
fax 91 433 70 46
© Krajowa Izba Doradców Podatkowych :: KIDP, KRDP, Ustawy, Prawo, Podatki, Doradcy podatkowi, Kontakt, Ogłoszenia, Izba, KRDP, Pliki
Projekt i wykonanie BerMar multimedia