Aktualność: Aktualizacja danych teleadresowych

Uprzejmie prosimy o zaktualizowanie w panelu mDoradca danych teleadresowych, w tym adresów mailowych i numerów telefonu.

Przypominamy, że każdy doradca podatkowy ma obowiązek zawiadomić Krajową Radę Doradców Podatkowych o wszelkich zmianach danych określonych w art. 7 ust. 3 ustawy o doradztwie podatkowym, tj.:

  • imienia i nazwiska,
  • oznaczenia miejsca zamieszkania,
  • oznaczenia miejsca wykonywania doradztwa podatkowego (siedziby),
  • rodzajach prowadzonej działalności gospodarczej lub rodzajach zatrudnienia,
  • numeru identyfikacji podatkowej (NIP)

Niewypełnienie obowiązku aktualizacji danych w terminie 30 dni od dnia zaistnienia tych zmian podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej.

                                                                                                                        


Formularz zawiadomienia o zmianie danych znajduje się w panelu mDoradca zakładka Konto>Aktualizuj dane.


DATA PUBLIKACJI: 2018-02-02 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x