Szczegóły szkolenia / imprezy

Korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami
Kategoria: PFRON
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 7 / 40
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-03-27
Data zakończenia: 2018-03-27
Organizotor:  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza na bezpłatne szkolenie w dniu 27.03.2018 w Szczecinie na temat:

„Korzyści z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami "

Szkolenie poprowadzą przedstawiciele PFRON Oddział Zachodniopomorski.

Program:

  • Praktyczne aspekty zatrudniania przez przedsiębiorców osób niepełnosprawnych – Inga Mikee – radca prawny/ PFRON

  • Obsługa programu SODiR – Daniel Kapała PFRON

  • Omówienie programu pilotażowego PRACA-INTEGRACJA

  • Wsparcie pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne - Inga Mikee – radca prawny/ PFRON

Szkolenie odbędzie się we wtorek 27 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00 w siedzibie ZOKIDP, al. Wojska Polskiego 42/9, 70-475 Szczecin.

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarząd ZOKIDP postanowił, że biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 3 punkty. Podstawą uzyskania określonej liczby punktów jest podpisanie listy obecności.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez panel mDoradca na stronie https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 23 marca 2018 r.

Jeśli okaże się, że nie mogą Państwo uczestniczyć w szkoleniu, prosimy o zgłaszanie rezygnacji, aby nie blokować miejsc innym osobom.


Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 20.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg szkolenia stąd wizerunek osób uczestniczących w szkoleniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x