Szczegóły szkolenia / imprezy

Nowe regulacje prawne w zakresie cen transferowych 2017 / 2018
Kategoria: Ceny transferowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 15.0
Zgłoszenia: 32 / 32
Koszty:  319.80zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
627.30zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
627.30zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-04-04
Data zakończenia: 2018-04-05
Organizotor:  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza na warsztaty praktyczne w dniach 4 - 5.04.2018 w Szczecinie na temat:

„Nowe regulacje prawne w zakresie cen transferowych 2017 / 2018 – nowa dokumentacja podatkowa – Local File i Master File”

Warsztaty poprowadzi mec. Andrzej Dmowski - partner w Russell Bedford Poland, adwokat, doradca podatkowy, biegły ds. wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych - Certified Fraud Examiner, międzynarodowy audytor wewnętrzny - Certified Internal Controls Auditor, biegły sądowy z zakresu finansów, biegły sądowy z zakresu wyceny podmiotów gospodarczych, doktorant z zakresu prawa finansowego, absolwent University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies - Faculty of Law and Administration, absolwent i stypendysta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor książki "Ceny transferowe", współautor komentarza "Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych", autor publikacji w prasie profesjonalnej. Specjalizuje się w rozliczeniach transakcji między podmiotami powiązanymi - transfer pricing, aspektach prawno-podatkowych M&A oraz zagadnieniach dotyczących pochodnych instrumentów finansowych.

Warsztaty odbędą się w dniach 4 - 5.04.2018 (środa-czwartek) w godzinach 10:00 – 15:30 w siedzibie ZOKIDP, al. Wojska Polskiego 42/9, 70-475 Szczecin.

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarząd ZOKIDP postanowił, że biorący udział w warsztatach doradcy podatkowi i obecni przez cały czas ich trwania uzyskają za te warsztaty 15 punktów. Podstawą uzyskania określonej liczby punktów jest podpisanie listy obecności.

Na podstawie uchwały nr 6/2018 zarządu ZOKIDP z dnia 15.02.2018 odpłatność za te warsztaty dla doradców podatkowych, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek ani z żadnych innych tytułów wynosi 260 zł netto /319,80 zł brutto/ a dla ich pracowników w kwocie 340 zł netto (418,20 zł brutto), natomiast dla doradców podatkowych, którzy mają zaległości wobec izby z tytułu składek lub innych tytułów oraz dla ich pracowników określa się dopłatę do powyższych kwot w wysokości 250 zł netto (307,50 zł brutto).

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez panel mDoradca na stronie https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 28 marca 2018 r.

W przypadku rezygnacji z warsztatów w terminie krótszym niż 7 dni przed ich rozpoczęciem uczestnik zostanie obciążony powyższymi kosztami.

Odpłatność za udział należy uiścić na poniższy numer konta:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 Warszawa

mBank S.A. 21 1140 1124 0000 4004 3000 1026

Prosimy o uiszczenie opłaty przed warsztatami. W tytule przelewu powinny znaleźć się następujące dane: nr wpisu na listę, imię i nazwisko uczestnika, data warsztatów.

Zapraszam

w imieniu Zarządu ZOKIDP

Alicja Śrudka

PrzewodniczącaZastrzegamy możliwość odwołania warsztatów w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 20.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg warsztatów stąd wizerunek osób uczestniczących w warsztatach może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x