Szczegóły szkolenia / imprezy

Zgromadzenie Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych 06.04.2018
Kategoria: Zgromadzenie RO KIDP
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 0.0
Zgłoszenia: 15 / 366
Koszty:  0.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
0.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-04-06
Data zakończenia: 2018-04-06
Organizotor:  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo,

Doradcy Podatkowi

Oddziału Zachodniopomorskiego KIDP

Z uwagi na upływ 4-letniej kadencji Zarządów Regionalnych Oddziałów KIDP, Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału zwołuje na dzień 6 kwietnia 2018 roku (piątek) Zgromadzenie Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP. Zgromadzenie odbędzie się o godzinie 11.00 w sali Hotelu „Park”, ul. Plantowa 1 w Szczecinie.

Zgodnie z § 47 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych do zadań Zgromadzenia Regionalnego Oddziału Izby należy:

1. ustalenie liczby i wybór członków Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,

2. przyjęcie sprawozdania ustępującego Zarządu Regionalnego Oddziału Izby,

3. wybór członków Oddziału Zamiejscowego Sądu Dyscyplinarnego

W celu usprawnienia prac Zgromadzenia ZOKIDP zapraszamy do zapoznania się z treścią projektu Regulaminu Zgromadzenia (do pobrania w załączniku). Prosimy o analizę i zgłaszanie uwag do ww. projektu. Przyjęcie Regulaminu nastąpi w drodze głosowania podczas Zgromadzenia Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP.

Rejestracja doradców podatkowych biorących udział w Zgromadzeniu rozpocznie się o godzinie 10:00 i potrwa do godziny 10:45 (do pobrania planowany porządek obrad Zgromadzenia w załączniku). Przypominamy o konieczności zabrania ze sobą legitymacji doradcy podatkowego lub urzędowego dokumentu ze zdjęciem np. paszportu lub dowodu osobistego (brak tego dokumentu uniemożliwi udział w Zgromadzeniu).

UWAGA! Każdy doradca podatkowy, który stawi się w lokalu wyborczym najpóźniej do godziny wskazanej jako godzina zakończenia rejestracji, zostanie zarejestrowany. Po zakończeniu procedury rejestracji doradców podatkowych biorących udział w V Zgromadzeniu Zachodniopomorskiego Oddziału nie ma możliwości wydania mandatów wyborczych.

Gorąco zachęcamy do udziału w Zgromadzeniu naszego regionu - Państwa obecność będzie miała duży wpływ na przyszłość naszego Oddziału.

Spis wyborców Zgromadzenia Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP zamieszczony został w dniu 23.02.2018 r. na stronie internetowej Oddziału  http://www.zachodniopomorski.kidp.pl/aktualnosciall.php/10/5252 Wszelkie nieprawidłowości w danych wynikających z w/w listy należy zgłaszać pisemnie lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres zachodniopomorski@kidp.pl, wpisując w temacie wiadomości „zastrzeżenia do spisu wyborców”, w terminie do dnia poprzedzającego Zgromadzenie.

Ze względów organizacyjnych, prosimy o potwierdzenie udziału w Zgromadzeniu do dnia 31 marca 2018 r. wybierając jedną z opcji: dokonanie zgłoszenia w systemie mDoradca (zakładka „Szkolenia”, zgłoszenia dokonujemy w ten sam sposób jak w przypadku szkoleń) / wysłanie maila na adres: zachodniopomorski@kidp.pl lub zgłoszenie telefonicznie 91 485 13 16.

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału KIDP


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x