Szczegóły szkolenia / imprezy

KONSTYTUCJA BIZNESU
Kategoria: Podatkowe
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 43 / 60
Koszty:  550.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
800.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
800.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-05-25
Data zakończenia: 2018-05-27
Organizotor:  Lubuski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszamy na obchody DNIA DORADCY PODATKOWEGO, które odbędą się w terminie 25 - 27.05.2018 r. w Hotelu Aubrecht Country Spa Resort.

Temat KONSTYTUCJA BIZNESU przedstawi dr Andrzej Dmowski- doradca podatkowy, adwokat.

Program:

 1. Prawo przedsiębiorców:

  - działalność nieewidencjonowana,

  - podstawowe zasady wykonywania działalności gospodarczej,

  - zasady dotyczące organów,

  - ulga na start.

 2. Zawieszenie działalności gospodarczej.

 3. Objaśnienia prawne oraz interpretacje indywidualne:

  - objaśnienia prawne,

  - interpretacja indywidualna.

 4. Zasady opracowywania projektów aktów normatywnych z zakresu prawa gospodarczego oraz oceny ich funkcjonowania.

 5. Ograniczenia kontroli działalności gospodarczej:

  - zasady i tryb kontroli,

  - czynności kontrolne wykonywane niezgodnie z prawem,

  - zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli,

  - upoważnienie do wszczęcia kontroli,

  - prowadzenie więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy,

  - sprzeciw przedsiębiorcy; skarga na przewlekłe prowadzenie kontroli.

 6. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców:

  - zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

  - wymagania na stanowisku Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

  - zadania Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

  - uprawnienia Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców,

  - obowiązki organów, organizacji i instytucji publicznych w zakresie współdziałania z Rzecznikiem Małych i Średnich przedsiębiorców.

 7. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej:

  - wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

  - wykreślenie przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 8. Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy:

  - zadania Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy,

  - wnioski, oświadczenia i notyfikacje składane za pośrednictwem Punktu Informacji dla Przedsiębiorcy,

  - informacje udostępniane przez Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy.

 9. Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  - działalność gospodarcza osób zagranicznych,

  - transgraniczna działalność usługowa,

  - oddziały przedsiębiorców zagranicznych,

  - przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych.

 10. Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej:

  - wejście w życie poszczególnych ustaw,

  - niektóre przepisy przejściowe.

Rozpoczynamy obiadem w piątek w godz. 14 - 15, wieczorem obędzie się bankiet, na sobotę zaplanowane są wykłady, koncert - niespodzianka i kolacja grillowa.

Hotel Aubrecht Country Spa Resort znajduje się nieopodal jeziora Szczytno, w Koprzywnicy 4, 77-320 Przechlewo, tel. 59 720 85 20, http://hotelaubrecht.pl. Ośrodek z widokiem na las oferuje komfortowe pokoje, strefę SPA- uczestnicy otrzymają 10 % rabat na zabiegi Spa od cen standardowych.

Kuchnia serwuje regionalne, zdrowe potrawy z naturalnych składników. Osoby będące na specjalnej diecie (bezmięsnej, bezmlecznej etc.) prosimy o zaznaczenie opcji w zgłoszeniu.

Odpłatność brutto za osobę obejmuje 2 noclegi w pokoju 2-osobowym, 2 śniadania, 2 obiady z napojami, przerwy kawowe, kolację grillową, uroczystą kolację z muzyką, koncert, parking, internet bezprzewodowy, salę konferencyjną oraz korzystanie z basenu, saun i jacuzzi:

 • dla doradców podatkowych, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek ani z żadnych innych tytułów 550 zł.

 • dla pracowników doradców podatkowych, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek ani z żadnych innych tytułów 1000 zł

 • dla osób towarzyszących doradcom podatkowym, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek ani z żadnych innych tytułów 900 zł

 • dla pozostałych doradców i ich pracowników oraz osób towarzyszących ustala się dopłatę do każdego z wariantów w wysokości 250 zł

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarząd ZOKIDP postanowił, że biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 5 punktów. Warunkiem uzyskania punktów jest podpisanie listy obecności.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 8 dni przed jego rozpoczęciem uczestnik zostanie obciążony pełnymi kosztami /bez dofinansowania/.

Zgłoszenia na szkolenie przyjmowane są przez panel mDoradca na stronie https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 16 maja 2018 r. Ilość miejsc jest ograniczona.

Pytania do wykładowcy proszę zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biura zachodniopomorski@kidp.pl

Odpłatność za udział należy uiścić na poniższy numer konta:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310, Warszawa

mBank S.A. 21 1140 1124 0000 4004 3000 1026

Prosimy o uiszczenie opłaty przed szkoleniem. W tytule przelewu powinny znaleźć się następujące dane: nr wpisu na listę, imię i nazwisko uczestnika, data szkolenia.

w imieniu zarządu serdecznie zapraszam wszystkich do wzięcia udziału

Beata Norsesowicz

przewodnicząca zarządu ZOKIDP


Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 20.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg szkolenia stąd wizerunek osób uczestniczących w szkoleniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x