Szczegóły szkolenia / imprezy

Doradca podatkowy w trakcie przeszukania
Kategoria: Przeszukanie w kancelarii doradcy podatkowego
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 3.0
Zgłoszenia: 26 / 60
Koszty:  61.50zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
184.50zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
184.50zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2018-12-07
Data zakończenia: 2018-12-07
Organizotor:  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza doradców podatkowych na szkolenie warsztatowe w dniu 07.12.2018 w Szczecinie na temat:

„Doradca podatkowy w trakcie przeszukania"

Szkolenie poprowadzi Pan Artur Janikowski – doradca podatkowy ZOKIDP.

Szkolenie odbędzie się w piątek 7 grudnia 2018 r. w godzinach 12.30- 15.30 W Restauracji Stara Rzeźnia, ul. Tadeusza Wendy 14, 70-655 Szczecin.

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarząd ZOKIDP postanowił, że biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 3 punkty. Podstawą uzyskania określonej liczby punktów jest podpisanie listy obecności.

Na podstawie uchwały nr 33/2018 zarządu ZOKIDP z dnia 07.09.2018 odpłatność za to szkolenie warsztatowe dla doradców podatkowych, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek ani z żadnych innych tytułów wynosi 50 zł netto /61,50 zł brutto), natomiast dla doradców podatkowych, którzy mają zaległości wobec Izby z tytułu składek lub innych tytułów określa się dopłatę do powyższej kwoty w wysokości 100 zł netto (123 zł brutto).

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez panel mDoradca na stronie https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 23 listopada 2018 r.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 14 dni przed jego rozpoczęciem uczestnik zostanie obciążony powyższymi kosztami.

Odpłatność za udział należy uiścić na poniższy numer konta:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 Warszawa

mBank S.A. 21 1140 1124 0000 4004 3000 1026

Prosimy o uiszczenie opłaty przed szkoleniem. W tytule przelewu powinny znaleźć się następujące dane: nr wpisu na listę, imię i nazwisko uczestnika, data szkolenia.

Pytania do wykładowcy proszę zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biura.

zapraszam w imieniu zarządu ZOKIDP

Beata Norsesowicz

przewodnicząca

Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 10.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg szkolenia stąd wizerunek osób uczestniczących w szkoleniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x