Szczegóły szkolenia / imprezy

Zmiany w VAT i PIT/CIT
Kategoria: VAT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 134 / 140
Koszty:  159.90zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
467.40zł (Cena dla doradcy zalegającego do 240 zł)
467.40zł (Cena dla doradcy zalegającego od 240 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2019-09-03
Data zakończenia: 2019-09-03
Organizotor:  Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

 Zarząd Zachodniopomorskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych serdecznie zaprasza na szkolenie w dniu 03.09.2019 w Szczecinie na temat:

„Zmiany w VAT i PIT/CIT "

 

Szkolenie poprowadzi dr Adam Bartosiewicz - doktor nauk prawnych specjalizujący się w prawie podatkowym polskim i wspólnotowym. Stale współpracuje z wydawnictwem Rzeczpospolita, od lat udziela odpowiedzi na pytania klientów Vademecum Doradcy Podatkowego. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa podatkowego. Jest autorem bądź współautorem wielu znanych i cenionych pozycji. Jego publikacje powoływane są w uzasadnieniach orzeczeń sądów administracyjnych oraz Trybunału Konstytucyjnego. Jest autorem opinii prawnych sporządzanych na potrzeby Parlamentu Europejskiego.

 

Program szkolenia znajduje się w zakładce pliki

Szkolenie odbędzie się we wtorek 03.09.2019 r. w godzinach 10:00 – 16:00 w Auli Nowej (na parterze) Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, ul. Mickiewicza 64/66. 

 

Na podstawie rozdziału VIa Zasad Etyki Zawodowej Doradców Podatkowych określającego zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, zarząd ZOKIDP postanowił, że biorący udział w szkoleniu doradcy podatkowi i obecni przez cały czas jego trwania uzyskają za to szkolenie 5 punktów. Podstawą uzyskania określonej liczby punktów jest podpisanie listy obecności.

 

Na podstawie uchwały nr 22/2019 zarządu ZOKIDP z dnia 09.08.2019 odpłatność za to szkolenie dla doradców podatkowych, którzy nie mają wobec izby zaległości z tytułu składek ani z żadnych innych tytułów wynosi 130 zł netto /159,90 zł brutto/ a dla ich pracowników w kwocie 200 zł netto (246 zł brutto), natomiast dla doradców podatkowych, którzy mają zaległości wobec izby z tytułu składek lub innych tytułów oraz dla ich pracowników określa się dopłatę do powyższych kwot w wysokości 250 zł netto (307,50 zł brutto).

 

Zgłoszenia przyjmowane są przez panel mDoradca na stronie https://mdoradca.krdp.pl/ do dnia 29 sierpnia 2019 r.

W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem uczestnik zostanie obciążony powyższymi kosztami.

Odpłatność za udział należy uiścić na poniższy numer konta:

Krajowa Izba Doradców Podatkowych Oddział Zachodniopomorski, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 3/310 Warszawa

mBank S.A. 21 1140 1124 0000 4004 3000 1026

Prosimy o uiszczenie opłaty przed szkoleniem. W tytule przelewu powinny znaleźć się następujące dane: nr wpisu na listę, imię i nazwisko uczestnika, data szkolenia.

Pytania do wykładowcy proszę zgłaszać pocztą elektroniczną na adres biura.

zapraszam w imieniu zarządu ZOKIDP

 

Beata Norsesowicz

przewodnicząca

 

Zastrzegamy możliwość odwołania szkolenia w przypadku liczby uczestników mniejszej niż 20.

Organizator może utrwalać i dokumentować przebieg szkolenia stąd wizerunek osób uczestniczących w szkoleniu może zostać utrwalony a następnie rozpowszechniony dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych lub promocyjnych Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x