Warto wiedzieć z serwisu www.zachodniopomorski.kidp.pl Warto wiedzieć z serwisu www.zachodniopomorski.kidp.pl http://www.zachodniopomorski.kidp.pl/ Wed, 19 Sep 2018 13:47:07 +0200 120 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Szanowni Państwo, Uprzejmie przypominamy, że do końca grudnia 2017 r. doradcy podatkowi byli zobowiązani uzyskać min. 8 punktów z tytułu podnoszenia kwalifikacji. 31 grudnia 2017 roku mi http://www.zachodniopomorski.kidp.pl/aktualnosci.php/10/5139 Polityka bezpieczeństwa Szanowni Państwo,Informujemy, że w zakładce Dla Doradcy dostępne sąwzory polityki bezpieczeństwa i instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,tekst ustaw http://www.zachodniopomorski.kidp.pl/aktualnosci.php/10/4629 Oświadczenie o ubezpieczeniu OC Przypominamy, że Członkowie KIDP zobowiązani są w związku z wykonywaniem zawodu do składania do Biura Izby w terminie do końca lutego każdego roku, pisemnego oświadczenia o zawarciu umowy obowiązko http://www.zachodniopomorski.kidp.pl/aktualnosci.php/10/5138