Konkurs Wiedzy o Podatkach


V Zachodniopomorski Konkurs Wiedzy o Podatkach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Uprzejmie informujemy, że wiodącym tematem tegorocznego Konkursu Wiedzy o Podatkach jest podatek VAT. (przy czym jest to temat przewodni- natomiast pytania będą ze wszystkich podatków.)

Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody.

Prosimy o przesyłanie kart zgłoszenia udziału ucznia w konkursie do Organizatora w terminie do 02.12.2014 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres:

Zachodniopomorski Oddział

Krajowej Izby Doradców Podatkowych

al. Wojska Polskiego 42/9

70-475 Szczecin

Praca pisemna wykonana w I etapie konkursu jest pracą domową ucznia na jeden wybrany przez Niego temat. Praca musi mieć formę papierową. Harmonogram konkursu i tematy w załączeniu.

Z poważaniem

Alicja Śrudka

Przewodnicząca zarządu ZOKDIP


Pliki do pobrania
akcja

Kontakt

tel.: (91 485 13 16 - 18)
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x