Konkurs Wiedzy o Podatkach 2018/2019

Doradcy podatkowi ZOKIDP serdecznie zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w dziewiątej edycji Zachodniopomorskiego Konkursu Wiedzy o Podatkach pod patronatem Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty. Na laureatów konkursu czekają cenne nagrody.


Uprzejmie informujemy, że wiodącym tematem tegorocznego Konkursu Wiedzy o Podatkach jest „Podatek dochodowy od osób fizycznych” (jest to temat przewodni,  natomiast pytania będą ze wszystkich podatków.)


Prosimy o przesyłanie (wypełnionych czytelnie) zeskanowanych kart zgłoszenia udziału ucznia w konkursie do Organizatora w terminie do 10.12.2018  r. mailem na adres: zachodniopomorski@kidp.pl.Do kart zgłoszeń należy dołączyć podpisane oświadczenie (ucznia- gdy ukończył 18 r. ż. lub ucznia i  opiekuna ustawowego -gdy uczeń jest niepełnoletni). Oryginały oświadczeń i kart zgłoszeniowych prosimy dostarczyć do Organizatora wraz z pracami pisemnym na adres ZOKIDP, al. Wojska Polskiego 42/9, 70-475 Szczecin. Wzory kart zgłoszenia i oświadczeń przesyłamy w złączeniu.


Szczegóły konkursu, harmonogram i tematy prac pisemnych znajdują się w regulaminie. Przypominamy, że praca pisemna wykonana w I etapie konkursu jest pracą domową ucznia na jeden wybrany przez niego temat. Praca musi mieć formę papierową. Termin nadsyłania prac mija 14.01.2019 r.


Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: 91 485 13 16 - 18
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x