Lista plików do pobrania:

0.07 [MB] | Zgłoszenia-szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu organizowanym przez ZO KIDP
0.04 [MB] | Zawiadomienia
zawiadomienie o zmianie danych
0.02 [MB] | Zawiadomienia
zawiadomienie o przerwie / wznowieniu* wykonywania zawodu doradztwa podatkowego
2.48 [MB] | Pozostałe
Lista doradców podatkowych aktualna na dzień 31 grudnia 2010r.

Kontakt

tel.: (91 485 13 16 - 18)
Zachodniopomorski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Al. Wojska Polskiego 42/9
70-475 Szczecin

tel. 91 485 13 16 - 18

x
x